Miasto Oświęcim

Informacje ogólneOświęcim jest miastem położonym nad rzeką Soła w województwie małopolskim, w centrum Kotliny Oświęcimskiej. Miasto liczy około 40 tyś. mieszkańców i obejmuje obszar 30 km2.

Urząd Miasta Oświęcim
ul. Zabroska 2, 32‐600 Oświęcim

Tel. +48 (33) 8429100 Fax. +48 (33) 8429199

e-mail: um@um.oswiecim.pl

Strona internetowa


Gospodarka odpadami


Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Oświęcimiu na terenie Miasta Oświęcim prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych i segregowanych