ALTANA PRZY UL. STASZICA ODDANA DO UŻYTKU MIESZKAŃCÓW

19 czerwca 2017
W ramach projektu standaryzacji obiektów altan śmietnikowych na terenie Miasta Oświęcim, została oddana do użytku mieszkańców kolejna altana. Tym razem mieszkańcy ul. Staszica mogą użytkować unowocześnioną zamykaną na klucz altanę. Tak jak w przypadku altan znajdujących się przy ul. Lehnerta do użytkowania konieczny będzie klucz który mieszkańcy otrzymali od zarządców.
Altana została wybudowana przez firmę INVEST –BUD Zbigniew Adamczewski. Nową altanę usytuowano na placu wykończonym nawierzchnią z kostki brukowej betonowej.
Z uwagi na lokalizację konieczne było przebudowanie ogrodzenia Miasteczka Komunikacyjnego dla dzieci oraz wykonanie robót rozbiórkowych istniejących na terenie Miasteczka ścieżek rowerowych. Rozwiązanie takie pozwoliło na uzyskanie wymaganej przepisami odległości 10 m od urządzeń placu zabaw dla dzieci. Wykonawca przeprowadził remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej oraz montaż betonowego stołu do ping - ponga, a także wykonał ogrodzenie z siatki stalowej.
Prace związane z przebudową Miasteczka Komunikacyjnego sfinansowane zostały przez Władze Miasta. Spółka w niedalekiej przyszłości zamierza poddać modernizacji kolejne altany śmietnikowe.