INFORMACJA DOTYCZĄCA CEREMONI POGRZEBOWEJ

23 października 2020


W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM OD DNIA 07.11.2020r. NOWYCH WYTYCZNYCH RZĄDOWYCH ODNOŚNIE EPIDEMII KORONAWIRUSA INFORMUJEMY, ŻE W TRAKCIE CEREMONII POGRZEBOWEJ W SALI POŻEGNAŃ MOŻE PRZEBYWAĆ TYLKO 6 OSÓB (1 osoba na 15m² powierzchni) A W KAPLICY CMENTARNEJ W TRAKCIE MSZY TYLKO 20 OSÓB (plus osoby sprawujące ceremonię).

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA !