Konkurs ekologiczny

19 czerwca 2017

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. jak co roku organizuje konkurs ekologiczny

"Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii”

Organizowany corocznie konkurs stanowi jeden z etapów prowadzenia przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu selektywnej zbiórki odpadów, a jego celem jest wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadu niebezpiecznego dla środowiska jakim są zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe oraz szerzenie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W tegorocznej EDYCJI 2016 bierze udział 29 szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Konkurs potrwa do 31 listopada.

Od I edycji łącznie zebraliśmy już niebagatelną ilość 33 816,40 kg zużytych baterii przy udziale 36 szkół z terenu Powiatu Oświęcimskiego.