Możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną (oświadczenie)

06 czerwca 2022
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, iż istnieje możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wypełnienie oświadczenia wg załączonego wzoru:

Oświadczenie eFaktura (wzór do pobrania)

Oświadczenie może być doręczone pocztą lub osobiście do siedziby Zakładu Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oświęcimiu ul. Bema 12A.

Zgoda może zostać również wyrażona poprzez wysłanie wiadomości pocztą email na adres poczty: korespondencja@zuk.oswiecim.pl