Nowe przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów

19 czerwca 2017

Nowe przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów

Nowe przepisy o wycinaniu drzew opierające się na ustawie dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) zwiększają uprawnienia właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, oraz upraszczają regulacje dotyczącą samej wycinki.

Zmiany zakładają zmniejszenie administracyjnej kontroli wycinki drzew i krzewów, bowiem podwyższone zostały obwody drzew, na usunięcie których nie musimy mieć zezwolenia, a także zmieniły się kary finansowe.

Nowe przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów zakładają iż:

  • nie potrzebujemy zezwolenia na wycięcie drzewa jeżeli drzewo lub krzew rośnie na naszej posesji, a cel usunięcia drzewa nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej na danym terenie,
  • nie potrzebujemy zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, ale obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm nie przekracza 50 cm lub 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klona jesionolistnego, klona srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego, a krzew lub krzewy rosną w skupisku nie przekraczającym 25m².

Drzewa i krzewy owocowe można usunąć bez zezwolenia, chyba że rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania.