Nowe usługi

19 czerwca 2017

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje swoich klientów, iż z dniem 01 czerwca 2012r. Wydział Oczyszczania Miasta wprowadza do swojej oferty nową usługę polegającą na odbieraniu odpadów zielonych (trawy).

Więcej informacji o usłudze można uzyskać w Wydziale Oczyszczania Miasta pod numerem tel. 33/ 842 30 97.
Zlecenia składać można drogą telefoniczną dzwoniąc na podany powyżej numer, faxem - 33 842 31 40 lub na dzienniku podawczym - wypełniony druk zlecenia (plik do pobrania).

Trawę należy gromadzić w przystosowanych do tego celu pojemnikach i workach, które można nabyć w siedzibie Spółki przy ul. Bema 12A. Kształtowanie się kosztów odbioru odpadu oraz kosztów zakupu lub najmu sprzętu do gromadzenia trawy przedstawiają poniższe tabele.

Koszt odbioru 1m3 odpadów zielonych (trawy)
Koszty transportuKoszty składowania m3 łączny koszt nettoVATkoszt brutto uwagi
38,344987,34 8%94,33rozliczenie dotyczy worków i pojemników o pojemnościach 0,11 - 2,5 m3
Koszt odbioru odpadów zielonych (trawy) w urządzeniach do zbierania o pojemnościach 0,11 - 1,2m3.
Urządzenie do zbierania trawyPojemność w m3cena jed. netto za m3 koszt netto Brutto oplata w zł za:uwagi
najem/dobazakup
Worek plastikowy 0,1187,349,6110,38 -0,48do ceny należy doliczyć koszt zakupu lub najmu urządzenia
Pojemnik CT 0,14 12,23 13,21 0,32 280,07
Pojemniki CT 0,24 20,9722,65 0,43 407,38
Worek big beg 0,8 69,8775,46 0,20 23,10analogicznie można przeliczyć dla big -begów o pojemnościach 0,3 - 0,5 i 1,2m3
Koszt odbioru 1 tony odpadów zielonych (trawy) z terenu miasta Oświęcim w pojemnikach o pojemnościach 5 - 15m3
Koszty transportu pojemnika o pojemności
od 5 - 15 m3 w zł
Koszty składowania 1 tony odpaduVAT
200,00 140,008%

W związku z powyższym Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. wprowadza do swojej oferty sprzedaż specjalnych pojemników do zbierania odpadów zielonych (trawy).

Compostainer to intensywnie napowietrzane dwukółkowe pojemniki typu CT o poniższych parametrach
- intensywne napowietrzanie bio-odpadów podczas zbierania dzięki użebrowaniu, rusztowi ociekowemu oraz otworom wentylacyjnym na ścianach bocznych i w klapie pojemnika w klapie znajduje się 400 otworów o średnicy 4 mm,
- zapobieganie przedostawaniu się odpadów atmosferycznych do wnętrza pojemnika dzięki daszkowi nad otworami wentylacyjnymi w klapie pojemnika,
- redukcja wagi i objętości masy (nawet o 13%) już w okresie składowania w pojemniku dzięki odparowanie dużej ilości wody,
- mniej kosztów związanych z odbiorem i wywozem bio-odpadów, - zmniejszenie ilości i znaczną poprawę jakości odcieków, charakteryzujących się obojętnym odczynem,
- bardzo dobre przygotowanie bio-materiału do dalszego kompostowania,
- optymalne warunki gromadzenia bio-odpadów tzn. zachowanie od samego początku składowania bio-odpadów korzystnych warunków kompostowania
- umożliwienie przebiegu procesu tlenowego (aerobowego) rozkładu bio-odpadów, wartość PH wynosi około 7,5
- zapobieganie przyleganiu zawartości pojemnika do ścian, lepsza cyrkulacja powietrza dzięki użebrowaniu ścian wewnątrz korpusu,
- niezmienna barwa pojemników przez wiele lat dzięki domieszkom substancji uodparniających na działanie promieni UV
- materiał HDPE – polietylen wysokiej gęstości, (100% nowego materiału – bez dodatku regranulatu)
- wykonanie wg. EN 840 – 1
- certyfikat ISO 9001, PHZ, CE, SKZ -Instytut Tworzyw,
- kolor: brązowy
- z 2 kółkami Ø 200 mm
- gwarancja producenta 24 miesiące

Nazwa towaru SPRZEDAŻ WYNAJEM Uwagi
jm. Cena w zł brutto jm. Cena w zł brutto
Pojemnik CT 140L1 szt.280,071 dzień0,32 Cena najmu obejmuje:
- konserwacje;
- naprawę;
- wymianę pojemnika na
nowy w przypadku braku
możliwości naprawy;
- dostawę i odbiór pojemnika.
Pojemnik CT 240L1 szt.407,381 dzień 0,43