Obsługa posesji prywatnych na terenie Miasta Oświęcim

20 listopada 2021

Obsługę zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej na terenie Miasta Oświęcim prowadzi Miejski Zakład Usług Komunalnych. W związku z tym prosimy kontaktować się z ww. firmą:

mzuk.oswiecim.pl/kontakt