OŚWIĘCIM. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

17 listopada 2017
OŚWIĘCIM. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych informuje,

że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

na ul. Szewczyka oraz na ul. Bema od 20 do 30 listopada będą otwarte:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-17,

w sobotę tak jak dotychczas czyli od 8 do 13.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym każdy mieszkaniec Oświęcimia może oddać bezpłatnie: posegregowane odpady komunalne: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady zielone, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przyjmowane są też rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, oleje i tłuszcze, farby, kleje, żywice, detergenty, przeterminowane leki, ubrania, zużyte baterie, akumulatory oraz opony z samochodów osobowych. Do punktu można również oddać odpady remontowe tj. gruz, budowlane i rozbiórkowe w ilości do 200 kg na rok na jednego mieszkańca. Ilości ponadnormatywne odbierane są za dodatkową opłatą.