Podział Spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

18 maja 2018
Podział Spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Podział Spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu uprzejmie informuje, iż w dniu 1 stycznia 2018 roku nastąpił podział Spółki w wyniku czego została wydzielona spółka córka – Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Wraz z podziałem nastąpił również podział zakresu usług.


Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.


Gospodarka Komunalna:

Obsługa podmiotów gospodarczych - 33 842-03-99

Obsługa klienta indywidualnego - 33 842-03-98

Odpady niebezpieczne i segregowane - 33 476-80-81

Cmentarz Komunalny Oświęcim – 33 842 51 98

Targowisko Miejskie – 33 842 70 60

Warsztat – 33 842 48 05


Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.


Mieszczący się również pod adresem Bema 12A w Oświęcimiu, świadczy usługi na terenie miasta Oświęcim związane z:


  • Odbiorem i transportem odpadów komunalnych z terenu miasta Oświęcim tj. odpadów (niesegregowanych) zmieszanych oraz odpadów segregowanych;
  • Utrzymaniem czystości i porządku, prowadzeniu akcji zimowej w granicach administracyjnych miasta Oświęcim;
  • Utrzymaniem zieleni miejskiej;
  • Utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.


Więcej informacji o usługach świadczonych przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. uzyskać można pod numerami telefonów lub na stronie internetowej www.mzuk.oswiecim.pl:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych – 33 842 30 97 lub 33 476 80 82

Zieleń miejska - 33 842 24 62, 33 476 80 78

Biuro Zarządu – 33 476 80 63