Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Przeciszów

15 marca 2019
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsca, w których każdy mieszkaniec Gminy Przeciszów może oddać bezpłatnie posegregowane odpady komunalne tj.:

1) papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),

2) szkła,

3) tworzyw sztucznych i metali,

4) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych,

5) zużytych baterii i akumulatorów,

6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

7) przeterminowanych leków,

8) chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olei odpadowych, pestycydów, itd.),

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

10)zużytych opon, pochodzących wyłącznie z pojazdów osobowych.


W punktach można pobrać dodatkowe worki na odpady segregowane, odpady zielone oraz odpady kuchenne.

Dostarczane do PSZOK odpady komunalne po ich zarejestrowaniu i zważeniu zostaną zmagazynowane w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpady będą przewożone do instalacji zajmujących się przetwarzaniem danego rodzaju odpadów.

Godziny Otwarcia PSZOK:

PoniedziałekWtorekŚroda Czwartek Piątek Sobota
9:00 - 17:009:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 8:00 - 13:00

Informujemy również, że na terenie Gminy zostały rozstawione kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz):
  • Przepompownia ścieków przy ul. Sosnowej w Przeciszowie,
  • Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Andrychowskiej 144 w Piotrowicach.