Ważna informacja dla kupców prowadzących sprzedaż na Targowisku Miejskim

04 lipca 2018
Ważna informacja dla kupców prowadzących sprzedaż na Targowisku Miejskim

W ramach poprawy czystości na terenie Targowiska Miejskiego uruchamiamy akcję wydawania worków na odpady kupcom prowadzącym sprzedaż na tutejszym rynku.

Rozpoczniemy od kolportażu ulotek informacyjnych, w których ujęte będą zasady obowiązujące osoby korzystające z terenu Targowiska w temacie utrzymywania porządku na udostępnianych stanowiskach handlowych.


Kolejnym etapem będzie wydawanie przez pracowników Administratora worków na odpady, które po zakończonym handlu winny być złożone w przeznaczonych do tego celu pojemników.

Prosimy kupców o aktywne włączenie się i zaangażowanie w akcję.