Wyniki konkursu „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii”

04 lipca 2019

Konkurs „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii” organizowany jest już od ośmiu lat i stanowi jeden z etapów prowadzenia przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu selektywnej zbiórki odpadów. Celem tego przedsięwzięcia jest wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadu niebezpiecznego dla środowiska jakim są zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe oraz szerzenie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Konkursem w edycji >>2018<< objęte zostały 53 szkoły podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu oświęcimskiego. W wyznaczonym terminie udział w konkursie zgłosiło 29 szkół. Szkoły zostały podzielone na dwie grupy poniżej 200 uczniów i powyżej 200 uczniów. Podczas trwania konkursu Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu jako organizator zapewnił bezpłatne dostarczenie materiałów edukacyjnych w postaci plakatów i ulotek, wyposażył szkoły w odpowiednio oznakowane specjalistyczne pojemniki do gromadzenia baterii, odbierał zebrane baterie, ważył je na legalizowanej wadze oraz potwierdzał ilości przekazane na kartach przekazania odpadów. W dniu 12 czerwca 2019 roku odbyło się podsumowanie konkursu i rozdanie nagród. Nagrody i dyplomy wręczał Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Krzysztofem Kanią.

Zwycięzcy konkursu ekologicznego „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii” >>Edycja 2016<<

Grupa I (do 200 uczniów)

Lp. Nazwa Szkoły
Miasto/GminaOpiekun konkursu
I miejsce
1Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej Gmina Zator mgr Bernadetta Knapik
II miejsce
2
Zespół Szkolno - Przedszkolny Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi w Palczowicach
Gmina Zator
mgr Sylwia Kołaczek
III miejsce
3Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajsku Gmina Oświęcimmgr Anna Maciąga

Grupa II (powyżej 200 uczniów)

Lp. Nazwa Szkoły
Miasto/Gmina Opiekun Konkursu
I miejsce
1Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Grojec, al. Ogrodowa 2 Gmina Oświęcim mgr Małgorzata Chwierut
II miejsce
2Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nowej Wsi Miasto i Gmina Kęty
mgr Beata Matusiak
mgr Jadwiga Putek
III miejsce
3Szkoła Podstawowa nr 4 w Oświęcimiu Miasto Oświęcimmgr Kinga Połącarz

Od I edycji łącznie zebraliśmy już niebagatelną ilość 49 875,40 kg zużytych baterii przy udziale szkół z terenu Powiatu Oświęcimskiego.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział w tegorocznej edycji konkursu ekologicznego i zapraszają do wzięcia udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu.