Wznowiona działalność Targowiska

24 kwietnia 2020

Oświęcim, dnia 23.04.2020r.

KOMUNIKAT

Zarządcy Targowiska Miejskiego przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu

Decyzją Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu jako Zarządcy Targowiska Miejskiego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego począwszy od dnia 25 kwietnia 2020 (sobota) w części środkowej Targowiska (pod tzw. wiatą) może być prowadzona wyłącznie sprzedaż artykułów spożywczych, żywności, oraz płodów rolnych. Punkty prowadzące sprzedaż artykułów i towarów niewymienionych powyżej będą przeniesione na część zachodnią targowiska – na miejsce wytyczone i wskazane przez obsługę Targowiska. Niezależnie od zmiany lokalizacji punktu sprzedaży handel winien być prowadzony z zastosowaniem zaleceń sanitarnych wydanych przez GIS dla targowisk i bazarów.

------------------------------------------------------------------

Jednocześnie informujemy, że niezależnie od asortymentu punktów sprzedaży w sposób restrykcyjny sprawdzane będą warunki prowadzenia sprzedaży na targowisku, w szczególności w zakresie zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących wymagań higienicznych w zakresie funkcjonowania targowisk i bazarów jako specyficznych miejsc obrotu oraz zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla obiektów handlowych. Decydując się na dopuszczenie możliwości sprzedaży na targowisku staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom lokalnych przedsiębiorców i drobnych wytwórców, rolników oraz producentów żywności, jak również konsumentów. Musimy jednak pamiętać o szczególnych okolicznościach, jakie powoduje zagrożenie sanitarne związane z ryzykiem zakażenia COVID-19. W przypadku, w którym Zarządca Targowiska nie będzie w stanie zapewnić spełnienia wymagań sanitarnych w zakresie prowadzenia sprzedaży na targowisku, z uwagi na narażenie zdrowia Kupujących i Sprzedających zmuszony będzie Targowisko Miejskie powtórnie zamknąć.

------------------------------------------------------------------

Przypominamy o konieczności stosowania się do sformułowanych przez GIS podstawowych zaleceń mających ograniczać zagrożenia związane z epidemią COVID-19, a więc:

1. Właściwa higiena rąk - w szczególności korzystanie z udostępnionych zarówno przy bramach wejściowych, jak i w obrębie targowiska dozowników płynów do dezynfekcji; stanowiska handlowe również muszą być wyposażone w takie dozowniki celem umożliwienia dezynfekcji rąk Klientom.

2. Korzystanie z rękawiczek ochronnych oraz maseczek zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Obowiązek zakładania rękawiczek przez klientów obowiązuje przed wejściem do sklepów, jednak rekomendujemy, aby podobny środek zapobiegawczy funkcjonował w odniesieniu do stanowisk handlowych na targowisku. Zaleca się przy tym, aby stanowiska handlowe, w których nie jest możliwe wykluczenie kontaktu Klienta z towarem były wyposażone w zapas rękawiczek jednorazowych.

3. Higiena kaszlu i oddychania – zaleca się oczywiście, by osoby z podobnymi dolegliwościami w ogóle wstrzymały się od dokonywania zakupów i przebywania wśród innych osób, natomiast bezwzględnie zabrania się, aby osoby z takimi dolegliwościami pracowały przy obrocie żywnością lub prowadziły handel na targowisku!

4. Ograniczenie bliskiego kontaktu z innymi osobami, niezależnie od korzystania z maseczek ochronnych czy rękawiczek; w szczególności bezwzględnie należy przestrzegać zachowania bezpiecznej odległości w korytarzach pieszych dla Klientów oraz przy stoiskach/pawilonach. Odległość klient-klient, klient-sprzedawca oraz sprzedawca-sprzedawca nie powinna być mniejsza niż 1,5 metra!Zaleca się przy tym, aby w taki sposób organizować stoiska, aby 1,5-metrowe odległości pomiędzy klientami oczekującymi na swoją kolej dokonania zakupów były zachowane.

5. Stosowanie zasad bezpieczeństwa handlu, głównie żywności – przede wszystkim ograniczanie w miarę możliwości kontaktu Klienta „niekupującego” z towarem, np. eliminacja ekspozycji żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia (pieczywa, ciasta, słodycze), przykrycie folią produktów, przestawienie produktów w miejsce oddalone od konsumenta lub zastosowanie dodatkowych barier np. taśmy ochronnej.

6. Ograniczenie – lub najlepiej wykluczenie możliwości samoobsługowego zakupu towarów przez Klienta, w miarę możliwości podawanie i pakowanie produktów wyłącznie przez sprzedającego.

7. Odpowiednio częsta dezynfekcja powierzchni szczególnie narażonych na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, np. lad sklepowych, bilonownic, barierek, poręczy. Zaleca się raz na jakiś okres czasu zamknąć stoisko celem dezynfekcji jego wrażliwych części.

8. W miarę możliwości korzystanie z płatności bezgotówkowych (np. za pomocą karty lub telefonu); w braku takiej możliwości niezbędne jest dezynfekowanie rąk po każdym kontakcie z pieniędzmi!

9. Przypominamy jednocześnie o ograniczeniach w liczbie osób mogących przebywać na targowisku (dopuszczalne 4 osoby w przeliczeniu na jeden stragan/stanowisko); zalecamy jednocześnie, aby przy pojedynczym punkcie/straganie nie przebywały jednocześnie więcej niż 4 osoby.

------------------------------------------------------------------

Drodzy Klienci i Drodzy Kupcy!

Wszystkim nam zależy, aby zachowana została możliwość prowadzenia handlu na targowisku, ale wymaga to zmiany niektórych przyzwyczajeń, lecz przede wszystkim zdrowego rozsądku i poszanowania wprowadzonych zaleceń. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa nie obawiajmy się zwrócić uwagi Sprzedawcy/Współpracownikowi/ Klientowi.

Ale przede wszystkim starajmy się pomóc sobie nawzajem i nawzajem się szanujmy!