Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. stawia na oprogramowanie ENOVA365

06 lipca 2020
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. stawia na oprogramowanie ENOVA365

Od 2-ch lat w Spółce ZUK pracownicy użytkują oprogramowanie enova 365.

Program posiada wiele funkcjonalności w obszarze techniczno-handlowym, księgowym czy płacowo-kadrowym. Daje on możliwość automatycznej weryfikacji klienta pod wieloma względami m.in. aktualności jego danych w GUS, w bazie VAT MF czy w bazie VIES.

Spółka stara się wykorzystywać i wdrażać nowe rozwiązania, czego przykładem jest wdrożenie w 2019 roku elektronicznego obiegu faktur (Workflow), który zapewnia Spółce przepływ informacji finansowo-księgowych w bardziej elastyczny sposób z możliwością pracy zdalnej oraz pozwala na szybszy dostęp do informacji zarządczych.

W 2020 roku wdrożono kolejne rozwiązanie mające na celu bardziej efektywną windykację dłużników. Polega ono na wykorzystaniu funkcjonalności CRM, opartej o elektroniczną korespondencję bezpośrednio z klientem.

W kolejnych latach Spółka planuje wdrożenie nowych rozwiązań dotyczących Panelu Pracownika czy elektronicznego dostępu do informacji w zakresie wszystkich dokumentów w Spółce.