Zapytanie ofertowe D/B12/PZ/Z/15/19

10 października 2019

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadania informacyjno – promocyjnego polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie oraz montażu tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu „Rozbudowa PSZOK w Mieście Oświęcim dla prawobrzeżnej części Miasta Oświęcim obejmującej osiedle Chemików, Monowice i Dwory” w siedzibie firmy Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe - .PDF

Informacja z otwarcia ofert - .PDF

Protokół z otwarcia ofert - .PDF