Zapytanie ofertowe nr D/B12/PZ/Z/04/18

20 września 2018

Zamawiający Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s 32-600 Oświęcim, ul. Bema 12A, niniejszym zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadania promocyjnego polegającego na Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego w ramach realizacji projektu Rozbudowa PSZOK w Mieście Oświęcim dla prawobrzeżnej części Miasta Oświęcim obejmującej osiedle Chemików, Monowice i Dwory ” realizowanym przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr, w Osi 5 – Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie Systemu Gospodarki Odpadami.

Nie dopuszcza się złożenia przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty na to samo zadanie.

W załączeniu przesyłamy treść Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami.

Zapraszamy do złożenia oferty.


Pliki do pobrania:

Formularz ofertowy - PDF

Umowa zlecenie - PDF

Zapytanie ofertowe - PDF

Protokół otwarcia oferty - PDF