Zapytanie Ofertowe nr D/B12/PZ/Z/14/19

18 września 2019

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i uruchomienie systemu monitoringu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bema 12A (8 kamer) w ramach projektu Rozbudowa PSZOK w Mieście Oświęcim dla prawobrzeżnej części Miasta Oświęcim obejmującej osiedle Chemików, Monowice i Dwory.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe - .PDF

Informacja z otwarcia ofert - .PDF

Protokół z otwarcia ofert oraz wybór najkorzystniejszej - .PDF