Zapytanie Ofertowe NR D/SZ3/PZ/Z/14/18

07 listopada 2018

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i uruchomienie systemu monitoringu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szewczyka 3 (8 kamer), w ramach projektu „Rozbudowa PSZOK w Mieście Oświęcim dla lewobrzeżnej części Miasta Oświęcim obejmującej osiedle Błonie, osiedle Zasole i Stare Miasto”.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe: dostawa i uruchomienie systemu monitoringu PSZOK Szewczyka - PDF

Protokół oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej - PDF