Zapytanie Ofertowe NR D/SZ3/PZ/Z/17/18

17 grudnia 2018

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie oraz montażu tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu „Rozbudowa PSZOK w Mieście Oświęcim dla lewobrzeżnej części Miasta Oświęcim obejmującej osiedle Błonie, osiedle Zasole i Stare Miasto”.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe: zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż tablicy pamiątkowej PSZOK Szewczyka - PDF

Protokół otwarcia ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej: zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż tablicy pamiątkowej PSZOK Szewczyka - PDF