Zapytanie Ofertowe NR D/SZ3/PZ/Z/19/19

15 marca 2019

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadania związanego z dostawą zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i drukarko-kopiarką w ramach projektu „Rozbudowa PSZOK w Mieście Oświęcim dla lewobrzeżnej części Miasta Oświęcim obejmującej osiedle Błonie, osiedle Zasole i Stare Miasto”.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe NR/SZ3/PZ/Z/19/19 - PDF

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego NR/SZ3/PZ/Z/19/19 - PDF

Protokół otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego NR/SZ3/PZ/Z/19/19 - PDF