Zasady postępowania z odpadami - Gmina Miedźna

20 maja 2018
Poniższy tekst jest poradnikiem dla mieszkańców Gminy Miedźna, jak postępować z odpadami w 2018 roku. W tym informatorze znajdą Państwo informację na temat zasad prawidłowej segregacji oraz sposobem postępowania z różnym typem odpadów komunalnych.

Prawidłowa segregacja

Zasady prawidłowej segregacji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz 19). Najważniejszą zasadą prawidłowej segregacji jest oddzielenie surowców nadających się do powtórnego przetworzenia od pozostałych odpadów. Wydzielanymi surowcami są tworzywa sztuczne i metale (pojemniki i worki żółte), papier (pojemniki i worki niebieskie), szkło (pojemniki i worki zielone) i odpady biodegradowalne (pojemniki i worki brązowe).


Papier


Wrzucamy

Nie wrzucamy

● opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),

● katalogi, ulotki, prospekty,

● gazety i czasopisma,

● papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, ● zeszyty i książki,

● papier pakowy,

● torby i worki papierowe.

● ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

● papieru lakierowanego i powleczonego folią,

● papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

● kartonów po mleku i napojach,

● papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

● tapet,

● pieluch jednorazowych i podpasek,

● zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,

● ubrań.Plastik i metale


Wrzucamy

Nie wrzucamy

● odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,

● nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,

● plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

● opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),

● opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,

● plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,

● aluminiowe puszki po napojach i sokach,

● puszki po konserwach,

● folię aluminiową,

● metale kolorowe,

● kapsle, zakrętki od słoików,

● zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego).● butelek i pojemników z zawartością,

● opakowań po lekach, zużytych artykułów medycznych,

● opakowań po olejach silnikowych,

● części samochodowych,

● zużytych baterii i akumulatorów,

● puszek i pojemników po farbach i lakierach,

● zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.Szkło


Wrzucamy

Nie wrzucamy

● Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),

● szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).


● ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,

● szkła okularowego,

● szkła żaroodpornego,

● zniczy z zawartością wosku,

● żarówek i świetlówek,

● reflektorów,

● opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,

● luster,

● szyb okiennych i zbrojonych,

● monitorów i lamp telewizyjnych,

● termometrów i strzykawek.Odpady biodegradowalne - od 1 kwietnia 2018 roku na terenie Gminy Miedźna do selektywnie zbieranych odpadów została dołączona nowa frakcja odpadów ulegających biodegradacji - kuchenne. Odpady te należy umieszczać w pojemnikach i workach koloru brązowego.

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe są to odpady komunalne, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci. Są to m.in. stare meble, wózki dziecięce, deski, materace, dywany, zabawki dużych rozmiarów, panele, wykładziny itp.