Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego

19 czerwca 2017
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. prowadzi punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie swojej bazy w Oświęcimiu przy ul. Bema 12 A.
Wszelkiego rodzaju kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można bezpłatnie dostarczyć w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7,00 -14,00; we wtorki w godz.9,00-18,00. W godzinach popołudniowych miejsce składowania sprzętu wskaże pracownik ochrony obiektu.
Istnieje również możliwość płatnego odebrania ww sprzętu bezpośrednio z posesji klienta.
Chęć oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy uprzednio zgłosić pod nr tel. 33/8423280 lub 33/8423097