ZUK administruje cmentarzem parafialnym przy ul. Księżnej Ogińskiej w Bobrku

03 stycznia 2023
ZUK administruje cmentarzem parafialnym przy ul. Księżnej Ogińskiej w Bobrku
Od dnia 01 stycznia 2023 Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu rozpoczął w imieniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku proces administrowania cmentarzem parafialnym przy ul. Księżnej Ogińskiej.

Zakres prowadzonych prac obejmuje czynności administracyjne związane z uporządkowaniem i organizacją administracyjną pochówków na tymże cmentarzu, prowadzeniem ksiąg cmentarnych w formie elektronicznej oraz współpracującej wyszukiwarki internetowej „GROBONET e-PRO”, pobieraniem opłat za rezerwacje nowych miejsc grzebalnych i użytkowanie istniejących na okres 20 lat (pokładne).

Obsługa klientów będzie prowadzona w Oświęcimiu w budynku administracyjnym cmentarza komunalnego przy ul. Wiklinowej 5. Wszelkie dodatkowe informacje na ten temat udzielane są pod numerem telefonu 33 842 51 98 lub 573794802.