Usługa wywozu nieczystości ciekłych

Zakład Usług Komunalnych realizuje usługi opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta Oświęcim oraz okolicznych gmin. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków wykonujemy specjalistycznym pojazdem asenizacyjnym o pojemności 5,5 m³.

Cennik:

Obsługiwany Obszar Cena transportuCena wypompowania 1m3
Strefa I (do 5 km) 120 zł 17 zł
Strefa II (do 10 km) 160 zł 17 zł
Strefa III (+ 10 km) stawka wyliczana indywidualnie 17 zł
*podane ceny są wartościami netto. W razie dodatkowych trudności przy pracy mogą być doliczone dodatkowe opłaty

W celu zamówienia usługi prosimy o kontakt pod numer telefonu: 33 842-30-97 lub 33 842-32-80

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz aktualnych zezwoleń na prowadzenie przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: