O FIRMIE      OFERTA      PRZETARGI      SEGREGACJA      HARMONOGRAMY      GALERIA      KONTAKT

 

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., Generała Józefa Bema 12A, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 842 31 40

Copyright © 2017 ZUK Oświęcim

Projekt i realizacja Interhead

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  Wydział XII Gospodarczy KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod Nr 0000049230

 

Wysokość kapitału zakładowego: 5 074 000,00 zł

 

Struktura własności:

Właścicielem Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu jest w 100% Gmina Miasto Oświęcim, która posiada 8.187 udziałów po 500 zł każdy.

 

NIP: 549-19-69-930; Regon: 072112533

 

Nr konta:

 

ING Bank Śląski S.A. nr 78 1050 1100 1000 0090 3086 1554

 

Zarząd Spółki:

 

Pan Witold Augustyn – Prezes Zarządu

 

Pan Krzysztof Drzyżdżyk - Członek Zarządu - Dyrektor Techniczny

 

Rada Nadzorcza:

 

Pan Wojciech Paprzyca – Przewodniczący

Pan Paweł Trawkowski – Sekretarz

Pan Zdzisław Wojtas – Członek