Usługi oferowane przez ZUK Oświęcim


Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • Zbieranie odpadów w tym niebezpiecznych
  • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
  • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
  • Działalność związana z rekultywacją
  • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
  • Sprzedaż odpadów i złomu
  • Specjalistyczne roboty budowlane
  • Transport drogowy towarów
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Pozostałe usługi świadczone przez ZUK