Konkurs „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii” organizowany jest już od ośmiu lat i stanowi jeden z etapów prowadzenia przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu selektywnej zbiórki odpadów. Celem tego przedsięwzięcia jest wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadu niebezpiecznego dla środowiska jakim są zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe oraz szerzenie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Konkursem w edycji >>2016<< objętych zostało 58 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu oświęcimskiego. W wyznaczonym terminie udział w konkursie zgłosiło 30 szkół. Szkoły zostały podzielone na dwie grupy poniżej 200 uczniów i powyżej 200 uczniów. Podczas trwania konkursu Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu jako organizator zapewnił bezpłatne dostarczenie materiałów edukacyjnych w postaci plakatów i ulotek, wyposażył szkoły w odpowiednio oznakowane specjalistyczne pojemniki do gromadzenia baterii, odbierał zebrane baterie, ważył je na legalizowanej wadze oraz potwierdzał ilości przekazane na kartach przekazania odpadów. W dniu 08 maja 2017 roku odbyło się podsumowanie konkursu i rozdanie nagród. Nagrody i dyplomy wręczał Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. wraz z pomysłodawcą konkursu wiceprezydentem Miasta Oświęcim Pan Andrzej Bojarski i Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu Panią Małgorzatą Sikorą.

 Zwycięzcy konkursu ekologicznego „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii” >>Edycja 2016<<

Grupa I (do 200 uczniów)

 Lp.  Nazwa Szkoły
 Miasto/Gmina  Opiekun konkursu
I miejsce
1 Szkoła Podstawowa w Palczowicach  Gmina Zator mgr Karolina Knapik - Giermek
II miejsce
 2  Szkoła Podstawowa im. Józefa Suskiego Włosienica, ul. Suskiego 53  Włosienica
(Gmina Oświęcim)
mgr Halina Guzdek
III miejsce
 3 Szkoła Podstawowa w Laskowej Gmina Zator mgr Bernadetta Knapik

 

Grupa II (powyżej 200 uczniów)

 Lp.  Nazwa Szkoły
 Miasto/Gmina  Opiekun Konkursu
I miejsce
 1 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Grojec, al. Ogrodowa 2 Gmina Oświęcim mgr Małgorzata Chwierut
II miejsce
 2 Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nowej Wsi  Gmina Kęty mgr Beata Matusiak
III miejsce
3 Szkoła Podstawowa nr 9 w Oświęcimiu  Miasto Oświęcim mgr Piotr Kazanowski

 

Od I edycji łącznie zebraliśmy już niebagatelną ilość 31 388,90 kg zużytych baterii przy udziale szkół z terenu Powiatu Oświęcimskiego.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział w tegorocznej edycji konkursu ekologicznego i zapraszają do wzięcia udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny