Zakład Usług Komunalnych informuje,

że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

na ul. Szewczyka oraz na ul. Bema od 20 do 30 listopada będą otwarte:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-17,

w sobotę tak jak dotychczas czyli od 8 do 13.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym każdy mieszkaniec Oświęcimia może oddać bezpłatnie: posegregowane odpady komunalne: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady zielone, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przyjmowane są też rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, oleje i tłuszcze, farby, kleje, żywice, detergenty, przeterminowane leki, ubrania, zużyte baterie, akumulatory oraz opony z samochodów osobowych. Do punktu można również oddać odpady remontowe tj. gruz, budowlane i rozbiórkowe  w ilości do 200 kg na rok na jednego mieszkańca. Ilości ponadnormatywne odbierane są za dodatkową opłatą.