PSZOK dla mieszkańców Gminy Oświęcim

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, to miejsce, w którym każdy mieszkaniec Gminy Oświęcim, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami może oddać posegregowane odpady komunalne.
Dla mieszkańców Gminy Oświęcim zorganizowano Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 17:00 oraz w sobotę od 8:00 - 13:00, który zlokalizowany jest:


Jakie odpady mogę dostarczyć na PSZOK?

Odpady niesegregowane (zmieszane) nie będą przyjmowane w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych!

W punktach można pobrać dodatkowe worki na odpady segregowane.

Dostarczane do PSZOK odpady komunalne po ich zarejestrowaniu i ewentualnym zważeniu zostaną zmagazynowane w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpady będą przewożone do instalacji zajmujących się przetwarzaniem danego rodzaju odpadów.

Pliki do pobrania

aktualne na dzień 03.01.2022r.