PSZOK dla mieszkańców Gminy Oświęcim

Czym jest PSZOK?

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, to miejsce, w którym każdy mieszkaniec Gminy Oświęcim, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami może oddać posegregowane odpady komunalne.

Gdzie zlokalizowany jest PSZOK dla mieszkańców Gminy Oświęcim?

Dla mieszkańców Gminy Oświęcim zorganizowano Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9:00 - 17:00 oraz w sobotę od 8:00 - 13:00, który zlokalizowany jest:


Czym jest karta PSZOK dla mieszkańców Gminy Oświęcim?

Jest to karta uprawniająca właściciela nieruchomości do korzystania z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Oświęcim. Karta PSZOK to karta elektromagnetyczna wyposażona w nośnik informacji w postaci unikalnego kodu, który przeznaczony jest do automatycznego odczytu i identyfikacji danej posesji. Dzięki karcie nie ma potrzeby legitymowania się dowodem osobistym, ani żadnym innym dokumentem.

Jakie odpady mogę dostarczyć na PSZOK?

Odpady niesegregowane (zmieszane) nie będą przyjmowane w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych!

W punktach można pobrać dodatkowe worki na odpady segregowane oraz worki typu big-bag do gromadzenia odpadów remontowo-budowlanych - gruz.

Dostarczane do PSZOK odpady komunalne po ich zarejestrowaniu i ewentualnym zważeniu zostaną zmagazynowane w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpady będą przewożone do instalacji zajmujących się przetwarzaniem danego rodzaju odpadów.

Punkt Ponownego Użycia

Na terenie PSZOK zlokalizowany jest Punkt Ponownego Użycia, w którym mieszkańcy Gminy Wiejskiej Oświęcim mogą pozostawić rzeczy używane, które nie stanowią odpadów, celem umożliwienia ich ponownego użycia przez innych mieszkańców.

W Punkcie Ponownego Użycia mieszkańcy mogą pozostawić przedmioty, które są sprawne, nieuszkodzone i nie stwarzają zagrożenia dla innych osób chcących go dalej używać.
Szczegółowe informacje dotyczące Punktu Ponownego Użycia znajdują się w Regulaminie.

Dane kontaktowe

Pliki do pobrania

aktualne na dzień 05.01.2024 r.