PSZOK dla mieszkańców Miasta Oświęcim

Czym jest PSZOK?

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, to miejsce, w którym każdy mieszkaniec Miasta Oświęcim, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami może oddać posegregowane odpady komunalne.

Gdzie zlokalizowany jest PSZOK w Oświęcimiu?

Dla mieszkańców Miasta Oświęcim zorganizowano dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, odpowiednio dla prawo i lewobrzeżnej strony Miasta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 17:00 oraz w sobotę od 8:00 - 13:00, które zlokalizowane są:


Czym jest Karta PSZOK dla mieszkańców Miasta Oświęcim?

Jest to karta uprawniająca właściciela nieruchomości do korzystania z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Oświęcim. Karta PSZOK to karta elektromagnetyczna wyposażona w nośnik informacji w postaci unikalnego kodu, który przeznaczony jest do automatycznego odczytu i identyfikacji danej posesji.

Jakie odpady mogę dostarczyć na PSZOK?

Odpady niesegregowane (zmieszane) nie będą przyjmowane w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych!

W punktach można pobrać dodatkowe worki na odpady segregowane, odpady zielone oraz odpady kuchenne.

Dostarczane do PSZOK odpady komunalne po ich zarejestrowaniu i ewentualnym zważeniu zostaną zmagazynowane w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach.
Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpady będą przewożone do instalacji zajmujących się przetwarzaniem danego rodzaju odpadów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Pliki do pobrania i informacje

aktualne na dzień 17.05.2024 r.