Warsztat

Wydział Warsztatu zlokalizowany jest w budynku "B" przy ul. Bema 12. Głównym zadaniem Wydziału jest bieżące utrzymanie środków transportowych i sprzętów Spółki w sprawności i w stanie pełnej gotowości do realizacji usług świadczonych przez pozostałe wydziały należące do struktury Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Wydział Warsztatu wykonuje wewnętrzne prace zlecone, nie świadcząc usług zewnętrznych.

Usługi wykonywane przez Warsztat