O FIRMIE      OFERTA      PRZETARGI      SEGREGACJA      HARMONOGRAMY      GALERIA      KONTAKT

Wydział Oczyszczania Miasta

Przedmiotem działalności Wydziału jest:

1. Odbieranie i transport:
1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2. odpadów niebezpiecznych, w tym:

 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 • farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
 • leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
 • baterie i akumulatory,
 • inne zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające substancje niebezpieczne,
 • urządzenia zawierające freony,
 • odpadów medycznych i weterynaryjnych,
 • odpadów wielkogabarytowych,
 • odpadów budowlanych,

2. Odbieranie i transport opakowań i odpadów opakowaniowych:

 • szkło bezbarwne i kolorowe,
 • makulatura,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,

3. Mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz opróżnianie koszy ulicznych,
4. Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w ramach zimowego utrzymania dróg,
5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
6. Sprzedaż lub wynajem urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, w tym:

 • 0,11 m3 typu SM ocynkowane,
 • 0,12 m3, 0,24 m3 i 0,36 m3 typu GMT plastikowe,
 • 0,77 m3 i 1,10 m3 typu MGB plastikowe lub ocynkowane,
 • 2,5 m3 i 5 m3 typu U ocynkowane,
 • 7,0 m3 typu KP metalowe.

7. Dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i rocznic,
8. Utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych,
9. Wynajem i obsługa kabin WC.

Realizacja zleconych usług odbywa się przy użyciu nowoczesnych pojazdów w tym m.in:

 • bezpylnych i kontenerowych do zbierania i transportu odpadów komunalnych,
 • specjalnych do mycia i dezynfekcji urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych,
 • spełniających wymagania przepisów ADR,
 • wyposażonych w hydrauliczny dźwig samochodowy,
 • z zabudowanymi zamiatarkami lub posypywarkami.

 

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., Generała Józefa Bema 12A, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 842 31 40

Copyright © 2017 ZUK Oświęcim

Projekt i realizacja Interhead