Dane kontaktowe

Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Bema 12A

KRS 000049230
REGON 072112533
NIP 5491969930
BDO 000010689
Wysokość kapitału zakładowego: 5 074 000,00 zł


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJkliknij, aby rozwinąć i uzyskać dane kontaktowe
WYDZIAŁ CMENTARZA KOMUNALNEGOkliknij, aby rozwinąć i uzyskać dane kontaktowe
WYDZIAŁ TARGOWISKA MIEJSKIEGOkliknij, aby rozwinąć i uzyskać dane kontaktowe
ADMINISTRACJA SPÓŁKIkliknij, aby rozwinąć i uzyskać dane kontaktowe