Wydział Gospodarki Komunalnej

Przedmiotem działalności Wydziału jest:


Odbieranie i transport: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
Odpadów niebezpiecznych, w tym:

 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 • farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
 • leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
 • baterie i akumulatory,
 • inne zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające substancje niebezpieczne,
 • urządzenia zawierające freony,
 • odpadów medycznych i weterynaryjnych,
 • odpadów wielkogabarytowych,
 • odpadów budowlanych,

Odbieranie i transport opakowań i odpadów opakowaniowych:

 • szkło bezbarwne i kolorowe,
 • makulatura,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,

Utrzymanie zimowe:


 • Mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników,
  ciągów pieszych i rowerowych oraz opróżnianie koszy ulicznych,
 • Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w ramach zimowego utrzymania dróg,

Sprzedaż i wymiana pojemników na odpady:


Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
Sprzedaż lub wynajem urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, w tym:

 • 0,11 m3 typu SM ocynkowane,
 • 0,12 m3, 0,24 m3 i 0,36 m3 typu GMT plastikowe,
 • 0,77 m3 i 1,10 m3 typu MGB plastikowe lub ocynkowane,
 • 2,5 m3 i 5 m3 typu U ocynkowane,
 • 7,0 m3 typu KP metalowe.

Pozostałe usługi:


Dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i rocznic,

Utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych,

Wynajem i obsługa kabin WC.

Realizacja zleconych usług odbywa się przy użyciu nowoczesnych pojazdów w tym m.in:

 • bezpylnych i kontenerowych do zbierania i transportu odpadów komunalnych,
 • specjalnych do mycia i dezynfekcji urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych,
 • spełniających wymagania przepisów ADR,
 • wyposażonych w hydrauliczny dźwig samochodowy,
 • z zabudowanymi zamiatarkami lub posypywarkami.