PSZOK dla mieszkańców Gminy Przeciszów

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, to miejsce, w którym każdy mieszkaniec Gminy Przeciszów, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami może oddać posegregowane odpady komunalne.
Dla mieszkańców Gminy Przeciszów zorganizowano Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czynny we wtorek i czwartek w godzinach od 8:00 - 17:00 oraz w sobotę od 8:00 - 13:00, który zlokalizowany jest:


Jakie odpady mogę dostarczyć na PSZOK?

Odbiór odpadów budowlanych

Kontenery na odpady remontowo – budowlane z terenu sołectwa Przeciszów i Las, znajdują się na przepompowni ścieków w Przeciszowie przy ul. Sosnowej. Kontenery na odpady remontowo – budowlane z terenu sołectwa Piotrowice znajdują się na bazie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Piotrowicach, ul. Andrychowska 144.

Odpady można przywieźć po uprzednim uzgodnieniu z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, tel. 507 571 590


Odpady niesegregowane (zmieszane) nie będą przyjmowane w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych!

W punktach można pobrać dodatkowe worki na odpady segregowane, odpady zielone oraz odpady kuchenne.

Dostarczane do PSZOK odpady komunalne po ich zarejestrowaniu i ewentualnym zważeniu zostaną zmagazynowane w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpady będą przewożone do instalacji zajmujących się przetwarzaniem danego rodzaju odpadów.


aktualne na dzień 03.01.2022r.