Odpady zielone

04 stycznia 2018
Odpady zielone

Informacje dotyczące odpadów zielonych:

ODPADY ZIELONE- to odpady komunalne stanowiące części roślin z pielęgnacji m.in. przydomowych terenów zielonych i ogrodów tj. (liście, chwasty, trawa i gałęzie w formie zrębkowej itp.). Odpady zielone są odpadami ulegającymi biodegradacji, czyli rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

WRZUCAJ:

Skoszoną trawę, chwasty, opadłe owoce liście, rozdrobnione gałęzie, bez opakowań, w których zostały dostarczone

NIE WRZUCAJ:

Folii, plastiku, szkła, metali, odpadów higienicznych, popiołów, materiałów skażonych metalami ciężkimi, pozyskiwanych np. z okolic dróg o dużym nasileniu ruchu

System kontenerowy od kwietnia do 15 listopada 2018r.

Lokalizacja:
1. Zator, ul. Bugajska – obok przystanku autobusowego

2. Zator, - ul. Piastowska – naprzeciwko Agropunktu

3. Zator, ul. Chrzanowska – za remizą OSP

4. Zator, ul. Ks. Wacława – obok placu zabaw

5. Palczowice – za przejazdem kolejowym, al. Kasztanowa

6. Trzebieńczyce – obok placu zabaw

7. Graboszyce – w pobliżu dworku

8. Grodzisko – za sklepem WIZAN

9. Laskowa – boisko

10. Łowiczki – obok przedszkola

11. Podolsze – skrzyżowanie ul. Zatorskiej z ul. Nad Skawą (obok wału)

12. Podolsze – Podjarki, obok placu zabaw

13. Smolice – za sklepem WIZAN

14. Rudze – obok sklepu WIZAN