Akcja Promocyjna - "Kwiaty za Odpady"

11 kwietnia 2022
Akcja Promocyjna -
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Akcji Promocyjnej pt. "Kwiaty za Odpady". Celem akcji jest promocja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przeznaczonych dla mieszkańców Miasta Oświęcim, rozpowszechnienie stosowania systemu Kart PSZOK do identyfikacji posesji, a także promocja właściwej postawy mieszkańców podczas gospodarowania i właściwego postępowania z odpadami, a w szczególności ukształtowanie nawyku selektywnej zbiórki odpadów.

W dniach 21 kwietnia 2022r. do dnia 23 kwietnia 2022r. każdy mieszkaniec Miasta Oświęcim, który odda odpady do PSZOK otrzyma w zamian sadzonki roślin (m.in. kwiaty sezonowe i zioła) zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej. Akcja skierowana jest do mieszkańców Miasta Oświęcim, którzy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddać selektywnie zebrane odpady komunalne.

Uczestnika akcji obowiązuje „Regulamin Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Oświęcim” z dnia 2 stycznia 2022r., zgodnie z którym każdy mieszkaniec Miasta Oświęcim zobowiązany jest do posiadania Karty PSZOK uprawniającej do skorzystania z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców do wyrabiania Kart PSZOK! Wszystkie niezbędne informację dot. funkcjonowania PSZOK i formalności związanych z wyrobieniem Kart PSZOK znajdą Państwo w niniejszym artykule: Oświęcimski PSZOK, to niezły SZOK!