Harmonogramy odbierania odpadów niesegregowanych od podmiotów gospodarczych z terenu Miasta Oświęcim na rok 2021

31 grudnia 2019

Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Oświęcim prowadzi Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu (tel. 603-683-176).

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat harmonogramu wywozu odpadów z Państwa firmy, prosimy o kontakt na poniższy numer telefonu:

506-815-234