Informacja dla kupców i klientów targowiska

19 czerwca 2017
INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z MODERNIZACJĄ
ŚRODKOWEJ CZĘŚCI PLACU TARGOWEGO
POWSTANĄ TYMCZASOWE STANOWISKA HANDLOWE,
DZIAŁAJĄCE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

- SEKTORY A,C,D,E – 18.02.- 30.06.2013,
- SEKTOR B – 18.02. – 08.04.2013.

PRZEBUDOWA PLANOWANA
JEST W OKRESIE OD 18 LUTEGO DO 30 CZERWCA 2013 ROKU.

HANDEL W WW. SEKTORACH ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE TYLKO W DNI TARGOWE, TJ. CZWARTKI, SOBOTY ORAZ NIEDZIELE. SCHEMAT TYMCZASOWYCH STANOWISK PRZEDSTAWIA MAPKA.

INFORMACJI UDZIELAMY
W BIURZE TARGOWISKA PRZY UL. DĄBROWSKIEGO
ORAZ POD NUMEREM TELEFONU 33/8427060.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.