Pracownicze Plany Kapitałowe

10 lipca 2020
Pracownicze Plany Kapitałowe

W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

W naszej Spółce jako firmie zatrudniającej co najmniej 50 osób PPK miało zostać wdrożone od 01 stycznia 2020r.

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa w dniu 31 marca 2020 r., prezydent podpisał ustawę zgodnie z którą firmy zatrudniające między 50 a 249 osób mogą zawrzeć umowę o zarządzanie PPK pół roku później.

Z uwagi na nowe terminy podpisania umowy o zarządzanie PPK (do 27 października 2020r.) oraz umowy o prowadzenie PPK (do 10 listopada 2020r.) w Spółce trwają prace nad wyborem odpowiedniej instytucji finansowej.

Spółka zadbała także o aktualizację oprogramowania kadrowo – płacowego (ENOVA 365) w zakresie PPK.