Dotacje na usuwanie AZBESTU w roku 2017 – ruszył nabór wniosków

19 czerwca 2017

W Polsce od kilku lat podejmowane są działania związane z utylizacją tego minerału. Szkodliwe dla zdrowia płyty eternitowe, zawierające azbest, najczęściej pokrywają dachy domów, garaży i pomieszczeń gospodarczych. Od 2010 r. jedyną dopuszczalną metodą utylizacji azbestu jest umieszczanie go na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Według założeń w Polsce wszystkie materiały zawierające azbest muszą być usunięte do 2032r.

Obecnie w gminach w całej Polsce ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na usunięcie azbestowych elementów z posesji w roku 2017. W części gmin usunięcie i utylizacja materiałów zawierających azbest będzie darmowa. Każda z gmin ma określoną pulę środków do rozdysponowania, a w większości z nich głównym kryterium jest kolejność składanych wniosków.

Warto zatem jak najszybciej wypełnić wniosek i złożyć go w odpowiednim urzędzie.