Rozbudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

07 maja 2018
Rozbudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zawarła w dniu 16 kwietnia 2018r.umowy o dofinansowanie Projektu

w ramach Osi Priorytetowej 5 Ochrona Środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 o dofinansowanie projektów:


1. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mieście Oświęcim dla prawobrzeżnej części Miasta Oświęcim obejmującej osiedle Błonie, osiedle Zasole i Stare Miasto


Całkowita kwota projektu wyniesie 497 658,00 zł.


Zakończenie realizacji projektu nastąpi do końca 2018 roku.


2. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mieście Oświęcim dla prawobrzeżnej części Miasta Oświęcim obejmującej osiedle Chemików, Monowice i Dwory.


Całkowita kwota projektu wyniesie 2 013 401,32 zł.


Zakończenie realizacji projektu nastąpi do końca 2019 roku.


W ramach realizowanych inwestycji prowadzone będą prace związane z rozbudową lub modernizacją Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zakupem specjalistycznego sprzętu do ich obsługi

(w tym pojemników i kontenerów).


Projekt zakłada także prowadzenie edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z zakresu szeroko pojętej ekologii z uwzględnieniem funkcjonalności Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i zasad prawidłowej segregacji.