UWAGA! Zmiana lokalizacji PSZOK od dnia 15 marca 2021! Punkt z ul. Szewczyka przeniesiony na ul. Więźniów Oświęcimia

11 marca 2021
UWAGA! Zmiana lokalizacji PSZOK od dnia 15 marca 2021! Punkt z ul. Szewczyka przeniesiony na ul. Więźniów Oświęcimia
Szanowni Państwo!

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 15 marca 2021r. zmianie ulega lokalizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od mieszkańców Miasta Oświęcim.

PSZOK został przeniesiony z ul. Szewczyka 3 na ul. Więźniów Oświęcimia 10 (wjazd za budynkiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej). W celu uzyskania szczegółowych informacji w tej sprawie zapraszamy do kontaktu pod nr tel: 728-657-467

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsca, w których każdy mieszkaniec Miasta Oświęcim może oddać bezpłatnie posegregowane odpady komunalne tj.:
  • odpady tzw. "surowców wtórnych" - papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal oraz szkło;
  • odpady zielone;
  • odpady ulegające biodegradacji - odpady kuchenne;
  • odpady wielkogabarytowe;
  • odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • zużyte baterie i akumulatory;
  • zużyte opony z samochodów osobowych (w ilości do 4 sztuk na nieruchomość na rok);
  • odpady remontowe - gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 200 kg na rok na jednego mieszańca. Ilości ponadnormatywne odbierane są za dodatkową opłatą).
W punktach można pobrać dodatkowe worki na odpady segregowane, odpady zielone oraz odpady kuchenne.

Dostarczane do PSZOK odpady komunalne po ich zarejestrowaniu i ewentualnym zważeniu zostaną zmagazynowane w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpady będą przewożone do instalacji zajmujących się przetwarzaniem danego rodzaju odpadów.

Na terenie Miasta Oświęcim zostały zorganizowane dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
  • przy ul. Bema 12A (teren bazy Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.)
  • przy ul. Więźniów Oświęcimia 10 (za budynkiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej)
Godziny Otwarcia PSZOK:

PoniedziałekWtorekŚroda Czwartek Piątek Sobota
9:00 - 17:009:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 8:00 - 13:00