Wyniki konkursu ekologicznego „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii” >>Edycja 2019<<

21 października 2020

Konkurs „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii” organizowany jest już od dziewięciu lat i stanowi jeden z etapów prowadzenia przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu selektywnej zbiórki odpadów. Celem tego przedsięwzięcia jest wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadu niebezpiecznego dla środowiska jakim są zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe oraz szerzenie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Konkursem w edycji >>2019<< objęte zostały 53 szkoły podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu oświęcimskiego. W wyznaczonym terminie udział w konkursie zgłosiło 28 szkół. Szkoły zostały podzielone na dwie grupy poniżej 200 uczniów i powyżej 200 uczniów. Podczas trwania konkursu Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu jako organizator zapewnił bezpłatne dostarczenie materiałów edukacyjnych w postaci plakatów i ulotek, wyposażył szkoły w odpowiednio oznakowane specjalistyczne pojemniki do gromadzenia baterii, odbierał zebrane baterie, ważył je na legalizowanej wadze oraz potwierdzał ilości przekazane na kartach przekazania odpadów. W bieżącym miesiącu nastąpiło podsumowanie konkursu i rozdanie nagród. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną coroczna gala wręczenia nagród nie odbyła się. Nagrody i dyplomy zostały dostarczone do bezpośrednio do szkół.

Zwycięzcy konkursu ekologicznego „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii” >>Edycja 2019<<

Grupa I (do 200 uczniów)

Lp.Nazwa Szkoły
Miasto/GminaOpiekun konkursu
I miejsce
1
Zespół Szkolno - Przedszkolny Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi w Palczowicach
Gmina Zator mgr Karolina Knapik - Giermek
II miejsce
2
Szkoła Podstawowa im. Józefa Suskiego we Włosienicy
Gmina Oświęcim
mgr Monika Tur
III miejsce
3Szkoła Podstawowa im. Klementyny Tańskiej - Hoffmanowej
w Oświęcimiu
Gmina Oświęcimmgr Marta Karolczuk

Grupa II (powyżej 200 uczniów)

Lp.Nazwa Szkoły
Miasto/Gmina Opiekun Konkursu
I miejsce
1Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
Grojec, al. Ogrodowa 2
Gmina Oświęcim mgr Małgorzata Chwierut
mgr Łukasz Goc
II miejsce
2Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nowej Wsi Miasto i Gmina
Kęty

mgr Beata Matusiak

III miejsce
3Szkoła Podstawowa z oddziałami Sportowymi
nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu
Miasto Oświęcim mgr Beata Łakomy

Od I edycji łącznie zebraliśmy już niebagatelną ilość 57 079,40 kg zużytych baterii przy udziale szkół z terenu Powiatu Oświęcimskiego.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział w tegorocznej edycji konkursu ekologicznego i zapraszają do wzięcia udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu.