PSZOK dla mieszkańców Miasta Oświęcim

31 grudnia 2018


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsca, w których każdy mieszkaniec Miasta Oświęcim może oddać bezpłatnie posegregowane odpady komunalne tj.:

  • odpady tzw. "surowców wtórnych" - papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal oraz szkło;
  • odpady zielone;
  • odpady ulegające biodegradacji - odpady kuchenne;
  • odpady wielkogabarytowe;
  • odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • zużyte baterie i akumulatory;
  • zużyte opony z samochodów osobowych (w ilości do 4 sztuk na nieruchomość na rok);
  • odpady remontowe - gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 200 kg na rok na jednego mieszańca. Ilości ponadnormatywne odbierane są za dodatkową opłatą).

W punktach można pobrać dodatkowe worki na odpady segregowane, odpady zielone oraz odpady kuchenne.

Dostarczane do PSZOK odpady komunalne po ich zarejestrowaniu i ewentualnym zważeniu zostaną zmagazynowane w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpady będą przewożone do instalacji zajmujących się przetwarzaniem danego rodzaju odpadów.

Na terenie Miasta Oświęcim zostały zorganizowane dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

  • przy ul. Bema 12A (teren bazy Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.)
  • przy ul. Więźniów Oświęcimia 10 (za budynkiem "SANEPIDU") - sprawdź więcej informacji.

Godziny Otwarcia PSZOK:

PoniedziałekWtorekŚroda Czwartek Piątek Sobota
9:00 - 17:009:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 8:00 - 13:00